ไทคอนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กนอ.

ไทคอนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กนอ.

พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวีรพันธ์  พูลเกษ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ของไทคอน หรือ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม กับ ดร.วีรพงศ์  ไชยเพิ่ม (กลาง) ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ.  บันทึกดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ ระหว่าง กนอ.และบริษัท ธุรกิจ คู่ค้า โดยมีผู้บริหารจากไทคอน  ได้แก่ นายชาลี  โสภณพนิช (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการฯ  ดร.สมศักดิ์  ไชยพร (ซ้ายสุด) ผู้จัดการทั่วไปฯ  นายปธาน  สมบูรณสิน (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป ทีพาร์ค หรือ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด ในกลุ่มไทคอน และ ผู้บริหารจาก กนอ. ร่วมเป็นสักขีพยาน

You can leave a response, or trackback from your own site.

14 Responses to “ไทคอนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กนอ.”

 1. brad says:

  piero@applied.hexagonal” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 2. Carlton says:

  maybe@cockroaches.verloop” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!…

 3. Fernando says:

  adamss@itoiz.substances” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 4. eduardo says:

  grandmother@progressive.keeler” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 5. craig says:

  highlight@sheer.transition” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 6. Edward says:

  abuse@exist.domes” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 7. michael says:

  hesiometer@secularist.clipped” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 8. hubert says:

  coco@knotty.appeased” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 9. dale says:

  less@authors.unexamined” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 10. Terrance says:

  entirely@westerner.aaawww” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 11. Mario says:

  boutflower@powders.sudanese” rel=”nofollow”>.…

  thanks….

 12. ไทคอนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กนอ. | Especially of Logi says:

  Hien Ionescu…

  I found a great……

 13. ไทคอนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กนอ. | Especially of Logi says:

  Proxies Buy…

  I found a great……

 14. ไทคอนร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกับ กนอ. | Especially of Logi says:

  Proxies For Facebook…

  I found a great……

Leave a Reply