บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 6 ปี ต่อเนื่อง

บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 6 ปี ต่อเนื่อง

นายราเชนทร์  มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (ขวามือ) บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (สาขา 1) ในเครือสหวิริยา เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2559 ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 6 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2554–2559) จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 6 ปี ต่อเนื่อง”

  1. บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา รับรางวัลสถานประกà says:

    Anonymous Private Proxies…

    I found a great……

Leave a Reply