ท่าเรือประจวบ รับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานดูงาน

ท่าเรือประจวบ รับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานดูงาน
****************************************
กระทรวงพลังงานจัดอบรมโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงาน รุ่นที่ 12
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสาม
ารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตนอย่างต่อเนื่อง
และได้เล็งเห็นถึงขีดความสามารถในฐานะที่ทางบริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอ
บการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
จึงขอเข้าศึกษาดูงานโดยองค์รวม
นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ
จำกัด ให้การต้อนรับนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 12
พร้อมคณะจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 40 คน
ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของท่าเรือประจวบ ทั้งนี้
ได้บรรยายสรุปเรื่อง “การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ
และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ” โดยมีหัวหน้าแผนก
พนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมธราดล
พร้อมพาดูขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเขตท่าเทียบเรือประจวบ

ท่าเรือประจวบ รับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานดูงาน
****************************************
กระทรวงพลังงานจัดอบรมโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงาน รุ่นที่ 12
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสาม
ารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตนอย่างต่อเนื่อง
และได้เล็งเห็นถึงขีดความสามารถในฐานะที่ทางบริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอ
บการดีเด่นด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6
จึงขอเข้าศึกษาดูงานโดยองค์รวม
นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ
จำกัด ให้การต้อนรับนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 12
พร้อมคณะจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 40 คน
ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของท่าเรือประจวบ ทั้งนี้
ได้บรรยายสรุปเรื่อง “การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ
และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ” โดยมีหัวหน้าแผนก
พนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมธราดล
พร้อมพาดูขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเขตท่าเทียบเรือประจวบ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply