สหวิริยาโลจิสติกส์ ย้ำคุณภาพ รับมาตรฐาน ISO9001:2015

สหวิริยาโลจิสติกส์ ย้ำคุณภาพ รับมาตรฐาน ISO9001:2015

นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากผู้แทนสถาบัน British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล ณ อาคารประภาวิทย์ ถนนสืลม เมื่อวันก่อน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply