ดับบลิวเอชเอ ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่

เส้นทางสู่ความสำเร็จ: ดับบลิวเอชเอ ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่

พร้อมแผนธุรกิจ 5 ปี

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่ พร้อมแผนขยายธุรกิจ 5 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยุคใหม่ของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป: เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ด้วยงบลงทุน 43,000 ล้านบาท ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน และกลุ่มดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์และโซลูชั่นนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บรรยายภาพ: ผู้บริหารจาก 4 กลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค นำโดยนางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มร. เดวิด นาร์โดน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) คุณวิเศษ จูงวัฒนา (ขวาสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณไกรทส องค์ชัยศักดิ์ (ซ้ายสุด) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จำกัด

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply