ที ไอ พี เอส ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

ที ไอ พี เอส ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 ระดับประเทศ

บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบีสี่ โดยคุณธีรพล ชินโน ผู้จัดการทั่วไป -ลานจัดเก็บตู้สินค้าและคลังสินค้า รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 ระดับประเทศ เป็นครั้งที่สอง จาก นางสาว พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 ที่ทางบริษัทฯ ไดรับมานี้เป็นรางวัลประเภทสถานประกอบการขนาดกลาง ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 63 แห่ง ที ไอ พี เอส มีความภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะส่งมอบรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนี้ให้กับลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply