วสท.แถลงเปิดตัวจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 59

วสท.แถลงเปิดตัวจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 59

ในธีมวิศวกรรมกับความปลอดภัยสาธารณะ ยุคไทยแลนด์ 4.0

ในย่างก้าวที่การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ  นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดตัวเตรียมจัดงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 59National Engineering 2016) ซึ่งเป็นนิทรรศการและสัมมนาใหญ่แห่งปีภายใต้ธีม “วิศวกรรมกับความปลอดภัยสาธารณะ” ในวันที่ 25-26 พ.ย. 2559 โซนเอและห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ในภาพจากซ้ายไปขวา

1.    รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ

2.    นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

3.    ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท.

4. คุณหลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)

5.    คุณวิรัตน์ เลาหนิวัตวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท SECCOM (Thailand)

6.    คุณศรัณยพงศ์ อนิวัตกูลชัย เลขาธิการสมาคมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยว

ในงานได้เสนอแนวทางความร่วมมือในการป้องกัน ลดความเสี่ยงและความเสียหายจากภัยพิบัติในชีวิตประจำวันและภัยที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว สังคมและเศรษฐกิจ โดยอาศัยหลักการและมาตรฐานด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการภัยพิบัติที่เกิดต่อเนื่องมาในประเทศไทย เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีแนวโน้มที่จะเกิดรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยที่เกิดจากอัคคีภัย อาคารถล่ม ซึ่งเกิดกับบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงงานและภายในอาคารสาธารณะ สถานบันเทิง สวนสนุก ภัยที่เกิดจากระบบการขนส่งและการจราจร ภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติ พายุ แผ่นดินไหว น้ำท่วม รวมไปถึงภัยที่เกิดจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply