พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับ TIFFA

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ณ ห้องประชุมนานาเหนือ ชั้น 9 ห้อง 1091 ธนาคารกรุงไทย สนง. ใหญ่

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply