วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรและหน่วยงานดีเด่น พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี พร้อมด้วยนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ บริษัท สมาคม ห้างร้าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ กรมเจ้าท่า

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply