ทุนเรียนฟรี “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ TIFFA”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ‪#‎ทุนเรียนฟรี‬ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ” สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โทร 02-018-2800 ต่อ 8907-8908

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply