What is SOLAS ???

What is SOLAS ???

มารู้จัก SOLAS กันเถอะ

SOLAS คืออะไร

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล (SOLAS) คือสนธิสัญญาด้านความปลอดภัยทางทะเลสากลจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านทะเลแห่งสหประชาชาติ โดยจะกำกับดูแลความปลอดภัยของชีวิตในทะเลซึ่งรวมถึงยานพาหนะที่เดินทางบนท้องทะเลอีกด้วย ในปี ค.ศ. 2015 IMO ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับน้ำหนักที่ผ่านการทวนสอบแล้วของตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหมด ที่มีการขนส่งทางทะเลขึ้นมา

เพราะเหตุใดจึงมีการสร้างแนวทางปฏิบัติใหม่นี้ขึ้นมา

ข้อกำหนดในการต้องรายงานน้ำหนักของสินค้าที่ขนส่งมีมานานแล้ว แต่การทวนสอบ น้ำหนักของสินค้าที่ขนส่งไม่บังคับให้ต้องดำเนินการ ขณะนี้มีการบังคับให้ต้องทำการทวนสอบเนื่องจากเหตุการณ์การแจ้งน้ำหนักไม่ถูกต้องทำให้เกิดสภาวะที่ไม่ปลอดภัยบนท้องทะเล ทั้งสำหรับตัวยานพาหนะและลูกเรือ

ใครมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม

ทุกคนที่มีชื่อปรากฏบนใบตราส่งสินค้าในฐานะผู้ขนส่งสินค้า ต้องเป็นผู้รับผิดชอบขั้นที่สุดในการรายงานมวลรวมที่ผ่านการทวนสอบแล้ว โดยอาจเป็นได้ทั้งผู้ขนส่งจากประเทศต้นทาง หรือผู้ขนส่งสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ (NVOCC) หรือผู้รับจัดการขนส่งสินค้า ตามหลักแล้ว ธุรกิจใด ๆ ภายในห่วงโซ่ลอจิสติกส์ซึ่งประกาศว่าตัวเองเป็นผู้ขนส่งสินค้าคือภาคีที่ต้องรับผิดชอบ

ใครเป็นผู้บังคับใช้แนวทางปฏิบัติใหม่นี้

โดยทั่วไปแล้ว การบังคับใช้จะเป็นความรับผิดชอบขององค์กรทางทะเลของแต่ละประเทศนับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2016 ในสหรัฐอเมริกา หน่วยป้องกันชายฝั่งแห่งสหรัฐอเมริกาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบังคับใช้

แม้ว่าการบังคับใช้จะเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม แต่ในอุดมคติแล้วควรมีการเริ่มปฏิบัติจริงตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขนส่งหยุดชะงักและค่าปรับ เนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนอาจถูกส่งต่อหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม โดยที่ออกจากท่าเรือต้นทางเดิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ตามกฎแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ จะไม่ทำการนำตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นขึ้นบรรทุกในเรือ ทั้งสถานีขนส่งและผู้ขนส่งสินค้าอาจต้องรับผิดชอบ

คุณจะปฏิบัติสอดคล้องตามข้อกำหนดได้อย่างไร

สามารถทำได้สองวิธี วิธีที่ 1 คุณจะต้องชั่งน้ำหนักตู้คอนเทนเนอร์ สินค้าภายใน และบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดรวมกัน วิธีที่ 2 กำหนดให้คุณแยกชั่งน้ำหนักสินค้าต่างหาก โดยบวกน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์และตู้คอนเทนเนอร์ที่ทดไว้ เพื่อใช้ในการคำนวณน้ำหนักแจ้ง

ที่มา: website www.th.mt.com

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply