ก้าวสู่ปีที่ 8 นิตยสาร Logistics Max

ก้าวสู่ปีที่ 8 นิตยสาร Logistics Max

ก้าวสู่ปีที่ 8 นิตยสาร Logistics Max นิตยสารเพื่อวงการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และยังย้ำจุดยืนเช่นเดิมคือการเป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร เป็นสื่อกลาง และเป็นกระบอกเสียง ระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นทั้งผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ รวมทั้งเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาโลจิสติกส์ได้อย่างมีศักยภาพตอบโจทย์ที่แท้จริง

ในปีที่ 8 นี้ Logistics Max ได้ปรับปรุงและพัฒนาเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร เพิ่มเติมบทความที่เป็นประโยชน์ต่อวงการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน พร้อมกันนี้ยังปรับปรุงรูปแบบการจัดวางให้มีความสวยงาม โดดเด่น น่าอ่าน แต่ยังอัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสาระเช่นเดิม

จากเสียงสะท้อนของผู้อ่านและคนในวงการโลจิสติกส์ว่า Logistics Max เป็นสื่อที่มีคุณภาพ เนื้อหามีคุณภาพ มีความหลากหลายของข้อมูล และความชัดเจนของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านในแวดวงการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างแท้จริง ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจในแวดวงโลจิสติกส์ได้รับความรู้และความเข้าใจ ทั้งในด้านภาคปฏิบัติและทฤษฎี

ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณนักเขียนทุกท่าน ที่ได้สละเวลา ช่วยถ่ายทอดสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน รวมทั้งขอบคุณผู้บริหารทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน ที่ให้โอกาสทีมงานได้เข้าไปสัมภาษณ์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนวทาง-แนวนโยบายในการบริหารงาน ที่ล้วนก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้อ่าน และสำคัญที่สุดคือต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ที่ได้ให้โอกาส Logistics Max เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ขององค์กรของท่าน

สำหรับ Logistics Max ฉบับก้าวสู่ปีที่ 8 ฉบับนี้ เราได้รับเกียรติจากบริษัทชั้นนำ World United Logistics (Thailand) Co., Ltd. ผู้เชี่ยวชาญการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร ซึ่งวันนี้ World United Logistics ได้ก้าวสู่ 17 ปี แห่งความมั่นคงและยั่งยืน และยังย้ำจุดยืนเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร “International Logistics Specialist” ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากล ชูทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง-ให้บริการแบบมืออาชีพ พร้อมสยายปีกชูจุดแข็งบริการด้าน  Air Freight มุ่งสู่ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศชั้นนำของไทย

สิ่งที่ World United Logistics มุ่งมั่นมาตลอดคือการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้ความสำคัญเรื่องความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยมองว่าการเข้าใจลูกค้าแต่ละรายอย่างถึงแก่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง…

ปาหนัน พัดทะยา

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply