Stepping into its 8th year “Logistics Max “

Stepping into its 8th year “Logistics Max “

“ก้าวสู่ปีที่ 8 นิตยสาร Logistics Max ย้ำจุดยืนยืนหยัด-มุ่งมั่นผลิตนิตยสารคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งนำเสนอสาระข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวงการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง”

นิตยสาร Logistics Max นิตยสารของวงการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของไทย ในวันนี้นิตยสาร Logistics Max ยังคงยืนหยัด-มุ่งมั่นผลิตนิตยสารคุณภาพ เพื่อเป็นสื่อกลางนำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งนำเสนอสาระข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวงการโลจิสติกส์อย่างต่อเนื่อง โดยทางทีมงานกองบรรณาธิการได้พัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อเป็นกระบอกเสียง และเป็นสื่อการให้วงการโลจิสติกส์ไทยมีการพัฒนาเทียบเท่าต่างประเทศ

ทั้งนี้ นิตยสาร Logistics Max ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2551 จากวิสัยทัศน์และความมุ่งมั่นของผู้บริหารและทีมงานกองบรรณาธิการ ที่ต้องการให้ Logistics Max เป็นฟันเฟืองหลัก ที่ช่วยผลักดันส่งเสริมและยกระดับความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อให้มีศักยภาพ-มีขีดความสามารถ พร้อมรับการแข่งขันทางการค้า ที่มีทีท่าว่าจะเข้มข้นมากขึ้นทุกขณะ และวันนี้ Logistics Max ได้ก้าวสู่ปีที่ 8 อย่างมั่นคง และยังคงตั้งมั่นที่จะพัฒนาข้อมูลข่าวสารให้ดียิ่งๆ ขึ้น

ที่ผ่านมา Logistics Maxได้พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาสาระให้มีความเข้มข้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบการจัดวางให้มีความสวยงาม มีความทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้คร่ำหวอดในวงการ รวมถึงนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับของวงการโลจิสติกส์ไทย ให้ช่วยถ่ายทอดความรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็น เพื่อเปิดมุมมองทางความคิด ให้ผู้ที่สนใจ-ผู้ประกอบการไทย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำแง่คิดต่างๆ ไปปรับใช้กับการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมอัพเดทสาระความรู้ผ่านเว็บไซต์ www.Logisticsmaxad.com เพื่อให้ผู้อ่านได้รับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันสมัย-ทันท่วงทีอยู่ตลอดเวลา

ผ่านมุมมองของผู้อ่านที่เป็นผู้บริหาร คุณทรงพล พรหมลิภณกุล บริษัท World United Logistics (Thailand) Co,.Ltd “ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับ Logistics Maxในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 8 และต้องขอชื่มชมกับการพัฒนานิตยสารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะรูปแบบการจัดหน้าที่มีความสวยงามน่าอ่าน มีความทันสมัย มีการพัฒนารูปแบบให้สวยงามมากขึ้น และเนื้อหามีคุณภาพ มีความหลากหลายของข้อมูล และความชัดเจนของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านในแวดวงการขนส่งและโลจิสติกส์อย่างแท้จริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมงานจะพัฒนาเนื้อหาสาระให้น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อองค์กรธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) “ขอแสดงความยินดี เนื่องในวาระครบรอบ 8 ปี นิตยสาร Logistics max ต้องขอชื่นชมกับความสำเร็จของนิตยสาร ซึ่ง Logistics max เป็นสื่อด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของไทย ที่มีคุณภาพ มีความหลากหลายของข้อมูล และความชัดเจนของเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับผู้อ่านในแวดวงการขนส่งและโลจิสติกส์ และหวังว่าเราคงจะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พัฒนาข่าวสารให้เข้มข้นยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นนิตยสารที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยในการก้าวสู่ผู้นำ AEC ต่อไปในอนาคต”

นางดวงกมล สุริยฉัตร ผู้อำนวยการสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม “สำนักโลจิสติกส์ขอแสดงความยินดีกับนิตยสาร Logistics Max ในโอกาสฉลองครบรอบ 8 ปี ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี และ Success case ด้านโลจิสติกส์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ในรูปแบบหนังสือนิตยสารที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระ ที่ผ่านง่าย และสามารถเข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัย

สำหรับก้าวต่อๆ ไป ของ Logistics max สำนักโลจิสติกส์ ขอให้ Logistics Max ยังเป็นสื่อกลางแหล่งความรู้สำหรับผู้ประกอบการในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเป็นโอกาสในการเปิดโลกทัศน์และมุมมองจากนอกกล่องความคิด (Think outside the Box) ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากในรูปแบบของหนังสือนิตยสารแล้ว logistics max อาจเพิ่มช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อต่างๆ เช่น e-book เว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ รวมถึงการเพิ่มการบริการด้านการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และการจัดงานและนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น

และในขณะเดียวกัน Logistics max อาจจำเป็นต้องยกระดับและพัฒนาตนเองด้วยการมีทีมที่ปรึกษาด้านวิชาการที่เข้มแข็งในการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของ Logistics Max ให้ก้าวทันต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการดำเนินธุรกิจทั้งภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของโลกต่อไป

ศ. ดร. กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย “ด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่าโลจิสติกส์เป็นงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้การพัฒนาโลจิสติกส์เป็นวาระแห่งชาติ มีการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและกำลังคนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ในการนี้การให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องโลจิสติกส์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ นับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง”

วารสาร Logistics max นับเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทยิ่งในการช่วยกระจายความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของโลจิสติกส์ได้เป็นอย่างดียิ่ง ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา วารสาร logistics max ได้ทำหน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์ด้านโลจิสติกส์ได้อย่างดียิ่ง ทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่สนใจในแวดวงโลจิสติกส์ได้รับความรู้และความเข้าใจ ทั้งในด้านภาคปฏิบัติและทฤษฎี ได้รับการยอมรับจากทั้งนักปฏิบัติการและนักวิชาการ ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข่าวสารและองค์ความรู้ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสที่วารสาร logistics max ได้เจริญเติบโตควบคู่มาพร้อมๆกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย ดิฉันขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งต่อความสำเร็จและการเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งของวารสาร logistics max และขออวยพรให้วารสาร logistics max เจริญเติบโตควบคู่ไปกับธุรกิจโลจิสติกส์ของประเทศไทยตลอดไป

คุณชิน นาคามูร่า กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 8 ปี กับนิตยสาร  Logistics Max ให้กิจการเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งตลอดมา Logistics Max ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่มีประโยชน์ รวมถึงข่าวสารในวงการโลจิสติกส์ให้กับผู้สนใจทั่วไป และขอให้นิตยสาร Logistics Max นำเสนอข่าวสารอันเป็นประโยชน์เพื่อให้รองรับกับยุคดิจิทัลและส่งมอบความรู้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อก้าวสู่การเป็นคลังความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญต่อไป

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (NCL) “ เนื่องในโอกาสที่นิตยสาร Logistics Max ดำเนินธุรกิจครบรอบ 7 ปี และก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ผมในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ขอแสดงความยินดีกับก้าวที่สำคัญอีกก้าวหนึ่งของ Logistics Max ที่ได้พัฒนาศักยภาพให้เติบโตและนำเสนอข่าวสารอันเป็นประโยชน์ส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระที่เจาะลึก ตรงประเด็น ที่สำคัญเป็นประโยชน์และสามารถตอบโจทย์ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด ซึ่งในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ผมขอให้ Logistics Max ตั้งมั่นที่จะพัฒนาข่าวสารให้เข้มข้นยิ่งๆ ขึ้นไป และขอให้เป็นนิตยสารที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ของไทยที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ ดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จตามที่ปรารถนาทุกประการ”

ผมขอแสดงความยินดีกับนิตยสาร Logistics Max ในโอกาสครบรอบ 8 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานิตยสาร  Logistics Max ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่มีประโยชน์ รวมถึงข่าวสารในวงการโลจิสติกส์กับนักโลจิสติกส์ นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ในฐานะผู้อ่านผมหวังว่านิตยสาร Logistics Max จะสามารถปรับรูปแบบของนิตยสารในอนาคตให้รองรับกับยุคดิจิทัล และส่งมอบความรู้ที่เป็นประโยชน์เหล่านี้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสร้างสังคมการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ผ่านนิตยสาร  Logistics Max เพื่อก้าวสู่การเป็นคลังความรู้ด้านโลจิสติกส์ที่สำคัญของประเทศไทยต่อไป ดร.วัชรพจน์ ทรัพย์สงวนบุญ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทุกวันนี้เจอปัญหาและความท้าทายใหม่ๆ เกิดขึ้นทุกวันตั้งแต่ ข้อกำหนดใหม่ของกระทรวงพาณิชย์เรื่องสินค้าผ่านแดน,  ระบบ Single window ที่จะประกาศใช้ของกรมศุลกากร,เรื่อง VGM ตามประกาศ SOLAS เป็นต้น Logistics max ได้มีบทบาทเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อรองรับการทำงานภายใต้เงื่อนไขที่เปลี่ยนตลอดเวลา ข้อมูลที่เกี่ยวกับประกาศ,ข้อตกลงทางการค้า รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ น่าจะเป็นที่ต้องการต่อผู้อ่านมากขึ้น นอกจากเนื้อหาที่มีความหลากหลายดีอยู่แล้ว การที่ Logistics max มีความเห็นหรือบทสัมภาษณ์ของผู้บริหารจนถึงภาคคนทำงาน จะทำให้ได้รับความสนใจและมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้น จาก คุณสมชาย ตันติจินดา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด NYS Logistics. co.,ltd.

คุณทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด “ในนามของบริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ขอแสดงความยินดีกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ของนิตยสาร LOGISTICS MAX ที่นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน เจริญเติบโตอยู่เคียงข้างวงการโลจิสติกส์อย่างยาวนาน ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จตามเจตนารมณ์และขอให้ทีมงานทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์

“ในโอกาสที่นิตยสาร Logistics Max ก้าวสู่ปีที่ 8 นี้ ในฐานะผู้อ่านเห็นว่า นิตยสาร Logistics Max เป็นนิตยสารที่นำเสนอแง่มุมที่หลากหลายและทันสมัยในโลกธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นการเรียนรู้และเปิดวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลขึ้น ประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ มีภาพความสำเร็จที่เห็นในความคิด Logistics Max คือ ตัวเลือก หากคุณต้องการติดตามเศรษฐกิจทั้งไทยและต่างประเทศให้ทันเหตุการณ์โดยไม่พลาด” คุณฐิติมา ตันติกุลสุนทร, กรรมการผู้จัดการฝ่ายฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน, WICE Logistics PCL

รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ศูนย์วิจัยโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโลกปัจจุบันและอนาคต การเพิ่มประสิทธิภาพและความอยู่รอดของคนเราและองค์กรจะขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ ยังมีสิ่งต่างๆและความรู้อีกมากมายที่วิทยาศาสตร์และวิทยาการยังก้าวไปไม่ถึง โดยเฉพาะในศาสตร์ของโลจิสติกส์ ที่การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แต่ในห้องเรียนและห้องอบรม แต่อยู่ที่สื่อรอบตัวเรา

หนึ่งในสื่อที่โดดเด่นคือวารสาร Logistics Max ซึ่งมีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยจะมีข่าวสารที่ทำให้ผู้อ่านได้รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมโลจิสติกส์ใหม่ๆ จากทุกมุมโลก กรณีศึกษาเพื่อกระตุ้นการทำธุรกิจและเสริมสร้างภูมิปัญญาในการตอบสนองต่อธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สำหรับวารสาร Logistics Max ได้มีการเติบโตและก้าวเข้าสู่ปีที่ 8 ผมขอให้หนังสือวารสารฉบับนี้อยู่คู่กับวงการโลจิสติกส์ของประเทศและเป็นสื่อกลางที่เป็นคลังสมองและขุมปัญญาเพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ไทยต่อไป

คุณอิสริยาภรณ์ ญาณอุบล ผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด “หนังสือ Logistics Max เป็นหนังสือที่สะท้อนถึงความสำคัญของภาคธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ที่ให้ความรู้ ความสำคัญที่ผสมผสานและเกี่ยวข้องกับธุรกิจทางด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนเศรษฐกิจด้านการขนส่งในปัจจุบัน ที่เน้นการขนส่งสินค้าจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า สำหรับการพัฒนาหนังสือในมุมมองของผู้อ่านควรพัฒนา-ปรับปรุงไปในทางทิศทางใดนั้น มองว่าในการพัฒนา อยากให้เน้นให้ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือ Logistics Max อย่างต่อเนื่องทุกเดือน อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวเห็นว่าในเรื่องของเนื้อหาสาระของนิตยสารนั้น หนังสือเนี้อหาดีอยู่แล้ว รูปเล่มไม่หนามากเกินไป พกพาสะดวก”

“ตลอด 3 ปีที่ได้รู้จักกับ Logistics Max และได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านมาตรฐานโลจิสติกส์ให้แก่ผู้อ่าน การนำเสนอเนื้อหาที่ทันสมัยและรูปแบบที่น่าสนใจ ทำให้ Logistics Max เป็นนิตยสารด้านโลจิสติกส์ที่มาแรงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ สำหรับข้อเสนอแนะนั้น เห็นว่าควรเพิ่มเนื้อหาให้สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และขยายตลาดไปสู่กลุ่มผู้อ่านในอาเซียนให้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรเพิ่มภาษาอาเซียนในการนำเสนอเพื่อขยายโอกาสให้กับผู้อ่านในเขต CLMV ที่กำลังต้องการองค์ความรู้และแนวคิดด้านบริหารจัดการโลจิสติกส์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรินี  มณีศรี ผู้อำนวยการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply