World United Logistics: World Best Logistics Specialist

Cover Story LMA31

World United Logistics: World Best Logistics Specialist

รุกธุรกิจ Air Freight มุ่งสู่ผู้ให้บริการชั้นนำของไทย

Written by  ปาหนัน พัดทะยา

World United Logistics ก้าวสู่ 17 ปี แห่งความมั่นคงและยั่งยืน ย้ำจุดยืนเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร “International Logistics Specialist” ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากล ชูทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง-ให้บริการแบบมืออาชีพ พร้อมสยายปีกชูจุดแข็งบริการด้าน Air Freight มุ่งสู่ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศชั้นนำของไทย

World United Logistics (Thailand) Co., Ltd. ตอกย้ำภาพ “International Logistics Specialist“ เป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจรอย่างแท้จริง จากก้าวแรกนับจากวันที่ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 สิ่งที่ World United Logistics มุ่งมั่นมาตลอดคือการพัฒนาคุณภาพบริการ ให้ความสำคัญเรื่องความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยมองว่าการเข้าใจลูกค้าแต่ละรายอย่างถึงแก่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุด จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของทีมงาน รวมทั้งความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้วันนี้ World United Logistics ขึ้นแท่นเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แถวหน้าของเมืองไทย

World United Logistics (Thailand) Co., Ltd. ก้าวสู่ปีที่ 17 ปีแห่งความมั่นคง ด้วยจุดยืนของการเป็น International Logistics Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ให้บริการครบวงจรครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งในวันนี้ World United Logistics เร่งปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่หวังเสริมจุดแกร่งในการดำเนินธุรกิจ โดยเพิ่มกลยุทธ์เน้นการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Freight) ย้ำภาพผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ให้บริการครบวงจร ครอบคลุมทั่วโลก ตั้งเป้าปีที่ 20 บริษัทจะก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

ในเรื่องนี้หัวเรือใหญ่ของ World United Logistics (Thailand) ผู้ที่จะนำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ และในฐานะผู้คร่ำหวอดในวงการโลจิสติกส์ คุณทรงพล พรหมลิภณกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท World United Logistics (Thailand) จำกัด ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานว่า กลยุทธ์หลักที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือ การเป็น International Logistics Specialist เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร โดยมีความโดดเด่นเหนือผู้ให้บริการรายอื่นในเรื่องข้อมูลข่าวสารเชิงลึก ที่จะช่วยให้ลูกค้ามีความได้เปรียบคู่แข่ง เป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจรในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศ โดยเน้นการออกแบบการให้บริการเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าได้ถูกต้องครบถ้วน

“มั่นใจว่าในปีที่ 20 บริษัทจะก้าวสู่การเป็น International Logistics Specialist อย่างเต็มรูปแบบ โดยวางแผนขยายบริการเพื่อให้บริษัทมีความเข้มแข็งมากขึ้น ในเรื่องของ Sea Freight, Air Freight , Transport , รถหัวลาก และ Warehouse เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต รองรับตลาดอาเซียน และรองรับโอกาสการค้าการลงทุนในตลาด CLMVT เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขันในอนาคตให้ลูกค้ามีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการ ดังนั้น ทางบริษัทจึงต้องเร่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการที่มีความชำนาญโดยเฉพาะขึ้นมา ซึ่งธุรกิจ Air Freight เป็นธุรกิจที่บริษัทมีความคาดหวังและมั่นใจว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจคลังสินค้าและรถหัวลากด้วย ซึ่งแต่ละธุรกิจจะมีผู้เชี่ยวชาญและผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพมาช่วยเสริมทัพให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น”

ปรับกลยุทธ์รุกธุรกิจขนส่งทางอากาศ

การขนส่งทางอากาศมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจและสังคมของโลก เพราะเป็นบริการขนส่งที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ประเทศต่างๆ มีการคมนาคมติดต่อกันมากขึ้นส่งผลให้การขนส่งทางอากาศของโลกขยายตัวเพิ่มขึ้นตลอดเวลา ดังนั้น บริษัทจึงต้องขยายหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ เพื่อสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า คุณทรงพล กล่าวว่า การที่เราพัฒนาแผนก Air Freight ขึ้นมา จะทำให้บริษัทมีบริการที่หลากหลายมากขึ้น อาทิ การขนส่งสินค้าทางทะเล การขนส่งสินค้าทางอากาศ การขนส่งทางบก รถหัวลาก และการให้บริการด้านคลังสินค้า นอกจากนี้ในอนาคตบริษัทมีแผนให้บริการศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) อีกด้วย ซึ่งหากบริษัทสามารถให้บริการครบวงจรในทุกรูปแบบการขนส่ง จะช่วยเสริมศักยภาพให้บริษัทมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

ก้าวต่อไปของ World United Logistics คือการมุ่งมั่นให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศและคลังสินค้าที่จะฉายภาพชัดเจนมากขึ้นในปีนี้ โดยเร่งพัฒนาปริมาณการขนส่งทางอากาศให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการรุกก้าวเปิดตลาดใหม่การขนส่งสินค้าทางอากาศอย่างชัดเจน ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าหลายรายให้ความสนใจมาใช้บริการ ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านศักยภาพในการให้บริการและพื้นที่การให้บริการ โดยได้ขยายสาขาไปยังท่าเรือแหลมฉบังสำหรับสินค้าที่ขนส่งทางทะเลทั้งนำเข้าและส่งออก และสาขาสนามบินสุวรรณภูมิสำหรับสินค้าที่ขนส่งทางอากาศ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการให้บริการ

ทั้งนี้ แนวโน้มธุรกิจโลจิสติกส์ในอนาคตจะมีการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีการปรับตัว ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการย่อมมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่งรายอื่น ดังนั้น ยุทธศาสตร์การให้บริการที่สำคัญของ World United Logistics (Thailand) คือการวางตำแหน่งทางการตลาดของเราให้ไม่ใช่แค่เป็น Freight Forwarder หรือ Logistics Provider ทั่วไป แต่เป็นที่ปรึกษาทางโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศให้ลูกค้าด้วย เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด ตอบสนองความต้องการได้ตรงจุด

ก้าวสู่การเป็น International Logistics Specialist อย่างแท้จริง

แผนระยะสั้น 2 ปีนี้ สิ่งที่บริษัทจะเร่งดำเนินการเพื่อพัฒนาการให้บริการ คือ มุ่งเรื่องการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยจะเร่งเพิ่มยอดขาย โดยในปี 2559 นี้ World United Logistics ได้เป็นตัวแทนของสายการบิน ลุฟท์ฮันซ่า แอร์ไลน์ และเป็นตัวแทนของสายการบิน ฟินแอร์ และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้เราจะได้เป็นตัวแทนอีก 1 สายการบิน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถเพิ่มยอดขายได้มากขึ้น ช่วยให้สามารถแข่งขันในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศได้ คุณทรงพล ยังบอกด้วยว่า บริษัทจะต่อยอดในส่วนของธุรกิจคลังสินค้าฟรีโซน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมต่อยอดไปยังธุรกิจศูนย์กระจายสินค้าในอนาคต

คุณทรงพล กล่าวต่อว่า ตั้งเป้าภายใน 2 ปี บริษัทฯ จะขยายการให้บริการในเรื่องคลังสินค้าในกลุ่มลูกค้า Sea Freight โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าในจังหวัดระยองและจันทบุรี ที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและมีความหลากหลายในเรื่องของตัวสินค้า และเมื่อพัฒนาคลังสินค้าทางเรือในภาคตะวันออกแล้ว แผนในการดำเนินงานต่อไปคือการขยายสู่ธุรกิจรถหัวลากและรถบรรทุก ที่จะต้องเติบโตไปด้วยกัน ซึ่งเป็นแผนที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปีข้างหน้านี้ ที่ผ่านมาบริษัทมีการวางแผนการทำงานเพื่อเสริมประสิทธิภาพการทำงานอย่างไม่หยุดยั้ง โดยตั้งเป้าหมายว่าปีที่ 20 ของบริษัท จะต้องก้าวสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ก้าวสู่การเป็น International Logistics Specialist อย่างแท้จริง

สำหรับแผนในระยะยาวมองว่า เพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการวางจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยเชื่อมประเทศไทยกับ CLMVT ด้วยการให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาค ซึ่งได้วางแผนการทำธุรกิจ Cross Border มีศูนย์กระจายสินค้าภาคอีสานและภาคเหนือ มั่นใจว่าจะช่วยเสริมเรื่องการขนส่งข้ามแดนไปยังพม่า ลาว เวียดนาม หรือมาเลเซีย ซึ่งขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษา และมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นจริง และอยู่ภายในแผนระยะยาวในการดำเนินธุรกิจของบริษัท หากสามารถทำได้จะช่วยให้บริษัทแข่งขันได้ และทำให้ลูกค้ามั่นใจในการใช้บริการ

คุณทรงพล กล่าวว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมีอัตราการเติบโตปีละไม่น้อยกว่า 20% และมั่นใจว่าปีนี้ผลประกอบการจะโตไม่น้อยกว่า 20% จากการที่บริษัทได้ขยายศักยภาพการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง มีการพัฒนาในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด

จุดแข็งของ World United Logistics คือการมี Board Of Director ที่เป็นทีมผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและมีทีมขายที่มีความเป็นมืออาชีพ รวมถึงพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งช่วยเสริมทัพให้การบริการมีประสิทธิภาพ ทำให้วันนี้ World United Logistics (Thailand) ขึ้นแท่นเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ลำดับต้นๆ ของเมืองไทย

บริษัทในเครือเสริมทัพ-เพิ่มความแกร่งการบริการ

ทั้งนี้ ปัจจุบัน World United Logistics (Thailand) มีบริษัทในเครือ คือ บริษัท Cargo Port (Thailand) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งด้านการให้บริการตู้สินค้าคอนโซล (NVOCC) ที่ดีที่สุดในโลก จากจุดยืนในการเป็น Best Leader NVOCC in the world” ที่จะช่วยเสริมศักยภาพในการให้บริการระหว่าง 2 บริษัท โดยสามารถให้บริการครอบคลุม ทั้งทางการขนส่งบก การขนส่งทางอากาศ และการขนส่งทางน้ำ ส่งผลให้ลูกค้ามีความมั่นใจในคุณภาพบริการมากยิ่งขึ้น

“บริษัท Cargo Port (Thailand) จำกัด เป็นบริษัทที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในเอเชียในด้านการให้บริการตู้สินค้าคอนโซล โดยเฉพาะตลาดสิงคโปร์และฮ่องกง ที่ Cargo Port มีความเข้มแข็งมาก ทั้งนี้ จากการมีพันธมิตรทางธุรกิจและมีเครือข่ายที่เข้มแข็งครอบคลุมอยู่ทั่วโลกถึง 73 แห่ง ทำให้ลูกค้ามั่นใจในบริการได้อย่างแน่นอนไม่ว่าจะส่งสินค้าไปที่ใดในโลก Cargo Port ก็พร้อมให้บริการในคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน” คุณทรงพล กล่าวย้ำ

จากประสบการณ์กว่า 10 ปี ของ บริษัท Cargo Port (Thailand) จำกัด นับว่าเป็นเครื่องการันตีคุณภาพ-ความเชี่ยวชาญในการทำงานได้เป็นอย่างดี ดังนั้น การมีบริษัทในเครือที่มีความเข้มแข็งทำให้ World United Logistics (Thailand) สามารถรองรับลูกค้าได้ทุกกลุ่มทุกขนาดตั้งแต่ลูกค้าระดับเอสเอ็มอีไปจนถึงลูกค้าที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ ส่วน บริษัท Cargo Port (Thailand) จำกัด สามารถรองรับลูกค้าที่เป็นกลุ่มเอสเอ็มอีไปจนถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยได้ นั่นหมายความว่าบริษัทของเราครอบคลุมทุกตลาดในประเทศไทย ในทุกกลุ่มสินค้าและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2559 นี้ Cargo Port (Thailand) ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม CP World Group ครั้งที่ 9 ซึ่งมีสมาชิกกว่า 160 ประเทศทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ โดยสาระสำคัญในการประชุมจะพูดถึงปริมาณสินค้าในแต่ละปี ในแต่ละโซน ในแต่ละประเทศเป็นอย่างไร มีการเจริญเติบโตแบบไหน และจะมีการกำหนดทิศทางเพื่อการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างไร โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น Global ว่าจะสามารถเพิ่มศักยภาพและเพิ่ม Market share ได้อย่างไร และจะร่วมกันพัฒนา-ปรับปรุงการบริการอย่างไร และ Cargo Port จะให้ความมั่นใจในการให้บริการอย่างไร เพื่อการบริการที่ได้มาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

การพัฒนาคุณภาพบริการและการปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้น นับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถยืนหยัดในเวทีการค้าได้อย่างมั่นคง ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงส่งผลให้ World United Logistics (Thailand) เป็นผู้ให้บริการแถวหน้าที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ…

(รูปของบริษัท CP world เอามาไว้ในหน้าที่พูดถึงบริษัทในเครือนะคะ)

World United Logistics: World

Best Logistics Specialist.

Drive to Air Freight Business as Thailand service leader.

World United Logistics (Thailand) Co., Ltd., driven into the 17th year of prosperity and sustainability as International Logistics Specialist with universal standard and professional teamwork in Air Freight, providing one-stop service since the first establishment on 9th of June 1999, whose service development as ‘understand, acheive and develop’ driven based on each customer’s problems, now become Thailand Logistics service leader. WUL aslo aim to drive into the 20th year of prosperity and sustainability.

The strategy as International Logistics Specialist for one-stop service driven on each customer’s demand becomes our outstanding advantage over the competitors. Songphol Promliphonkul, Managing Director of World United Logistics (Thailand) showed his management vision.

“Certainly, we will completely be the International Logistics Specialist within our 20th year. We focus on our specialized service and support, especially Air Freight together with Warehouse and Trailer to be capable for ASEAN market and CLMVT investment.

Air Freight Business Strategy

With fast and safety transporation and Air Freight become the principle in world social and economy. Specialized section for Air Freight was expanded against varied services as Sea Freight, Air Freight, Transport, Trailer and Warehouse , Distribution Center as well, to reach various customer’s demands, said Songphol.

This year World United Logistics (Thailand) drive Air Freight and Warehouse service into the new market together with constantly development in service and service area expansion, Laemchabang Port for Sea freight both import and export, and Suvarnabhumi Airport for Air freight as well.

In the competitive Logistics business, service specialist’s effective strategy must be more advantage; not only Freight Forwarder or Logistics Provider will be obtained, but also Logistics consultant.

Drive to International Logistics Specialist

As 2-year short-term plan, increasing turnover of Air Freight will be reviewed. In 2016, World United Logistics (Thailand) become the representative of Lufthansa and FinAir airlines with one more expected by the end of the year, that will increase our competitive turnover in Air Freight business. Songphol added; the same as Free Zone service at Suvarnabhumi Airport and Distribution Center.

Our distribution service for Sea Freight customers, especially in Rayong and Chantaburi will be expanded together with Trailer and Truck business within 2 years. World United Logistics (Thailand) has been constantly efficient managing on target as International Logistics Specialist for our 20th year of prosperity and sustainability.

For long-term plan, our strategy as cross border business will drive to link Thailand to CLMVT as Distribution Center Hub, wtih distribution center in the north and northeast to support border transport to Mynmar, Laos, Vietnam or Malaysia. The company has been great leap forwarding at least 20% each year, said Songphol.

World United Logistics (Thailand) strongest point as logistics specialist leader belongs to Board of Director, the professional management team, together with professional sales team and skilled employees.

Associated company: Service Reinforcement

World United Logistics (Thailand) associated Cargo Port (Thailand), as ‘Best Leader NVOCC in the world’, reinforce service efficience as one-stop service for Transport, Air Freight and Sea Freight.

Songphol mentioned, “Customers can be guaranteed by the service standard of Asian strogest NVOCC, Cargo Port (Thailand), especially in Singapore and Hong Kong with 73 business partners over the world”.

As 10-year experienced guaranteed, Cargo Port (Thailand) reinforce World United Logistics (Thailand) towards various customers demand in all Thailand market and industries.

In October 2016, Cargo Port (Thailand) will hold  9th CP World Group Conference, for more than 160 countries members all over the world, which focus on yearly quantities each Zone and country and on the directions, especially to increase Market share of Global customers and to improve and development solutions.

As the heart of business successful with Service standard development and strategy in the competition, World United Logistics (Thailand) become the top row leader logistics specialist.

You can leave a response, or trackback from your own site.

2 Responses to “World United Logistics: World Best Logistics Specialist”

  1. World United Logistics: World Best Logistics Specialist | Especially of Logistics Supply Chains and Trading Magazine Freight Max says:

    Scrapebox Proxies…

    I found a great……

  2. World United Logistics: World Best Logistics Specialist | Especially of Logistics Supply Chains and Trading Magazine Freight Max says:

    Cheapest Proxy…

    I found a great……

Leave a Reply