เหมราชฯ ร่วมสนับสนุนงานพัฒนาไตรกีฬาประจำปี 2559

เหมราชฯ ร่วมสนับสนุนงานพัฒนาไตรกีฬาประจำปี 2559

บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานพัฒนาไตรกีฬาครั้งที่ 2 ณ สนามพัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply