ไทคอนโชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 โกยรายได้ 410 ล้านบาท

ไทคอนโชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 โกยรายได้ 410 ล้านบาท

ไทคอน ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 รายได้รวม 410 ล้านบาท กำไรสุทธิ
256 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการขายหน่วยลงทุนในบริษัทร่วม ชี้แนวโน้มครึ่ง
ปีแรกไปได้สวย มั่นใจเดินหน้าขยายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามแผน

นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานของไทคอน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
บริษัทฯ มีรายได้รวม 410 ล้านบาท กำไรสุทธิ 256 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมา
จากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 248 ล้านบาท กำไรจากการขายหน่วยลงทุนใน
บริษัทร่วม จำนวน 89 ล้านบาท รายได้จากค่าบริหารจัดการ 51 ล้านบาท นอกจากนี้
บริษัทยังมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของไทคอน และมีกำไร
ที่รับรู้เพิ่มเติมจากการขายอสังหาริมทรัพย์ให้บริษัทร่วมจำนวน 334 ล้านบาทอีก
ด้วย

“ผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปีนับว่าเติบโตได้ดี และมีแนวโน้มว่าครึ่งปีแรกจะ
สามารถทำผลงานได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากเริ่มมีสัญญาณตอบรับในนโยบายส่งเสริมการ
ลงทุนของภาครัฐที่ดีจากลูกค้าต่างประเทศรายใหญ่โดยเฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคย
ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาก่อน เช่น ประเทศทางยุโรป และนักลงทุนชาวจีนที่เริ่ม
ปักธงขยายฐานการผลิตในประเทศไทย ซึ่งเริ่มเข้ามาเจรจาเช่าโรงงานและคลังสินค้า
กับกลุ่มไทคอนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งหลายๆ ทำเลยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ไม่ว่า
จะเป็นทำเลอีสเทิร์นซีบอร์ด ทำเลบางพลี และวังน้อย ล้วนแต่ได้รับการตอบรับที่ดี
มากจากกลุ่มลูกค้า โดยกลุ่มไทคอนเองมีการวางแผนก่อสร้างคลังสินค้าเพิ่มขึ้น”

ทั้งนี้ กลุ่มไทคอนเองยังคงเดินหน้าตามแผนธุรกิจที่วางไว้ทั้งในส่วนของโรงงาน
และคลังสินค้าให้เช่า โดยตั้งเป้าขยายพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าให้เช่าในปีนี้
ประมาณ 280,000 ตารางเมตร ภายใต้งบลงทุน 4,000 ล้านบาท เพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยนอกเหนือจากการลงทุนในประเทศอินโดนีเซียแล้ว
ไทคอนยังอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุน และเจรจากับพันธมิตรท้องถิ่นในประเทศ
เวียดนามอีกด้วย คาดว่าจะสรุปผลได้ภายในไตรมาส 3 ของปีนี้

ปัจจุบัน กลุ่มไทคอนยังคงรักษาความเป็นผู้นำในธุรกิจโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า
รายใหญ่ในประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยจำนวนโครงการที่ตั้งอยู่ในทำเล
ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 47 โครงการ โดยมีพื้นที่โรงงานและคลังสินค้าให้เช่าภายใต้
การบริหารจัดการกว่า 2.3 ล้านตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่โรงงานของไทคอนกว่า 1.1
ล้านตารางเมตร และพื้นที่คลังสินค้าของทีพาร์คกว่า 1.2 ล้านตารางเมตร

You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses to “ไทคอนโชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 โกยรายได้ 410 ล้านบาท”

 1. ไทคอนโชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 โกยรายได้ 410 ล้านบาท | Especia says:

  Buy Proxies List…

  I found a great……

 2. ไทคอนโชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 โกยรายได้ 410 ล้านบาท | Especia says:

  Private Proxy Service…

  I found a great……

 3. ไทคอนโชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 โกยรายได้ 410 ล้านบาท | Especia says:

  Private Proxy Browser…

  I found a great……

Leave a Reply