Archive for the ‘Movement’ Category

บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 6 ปี ต่อเนื่อง

บี.เอส.เมทัล เครือสหวิริยา รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ 6 ปี ต่อเนื่อง นายราเชนทร์  มณีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ (ขวามือ) บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด (สาขา 1) ในเครือสหวิริยา เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2559 ประเภทรางวัลเชิดชูเกียรติ 6 ปีติดต่อกัน (พ.ศ. 2554–2559) จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา

ท่าเรือประจวบ รับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานดูงาน

ท่าเรือประจวบ รับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานดูงาน **************************************** กระทรวงพลังงานจัดอบรมโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงาน รุ่นที่ 12 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสาม ารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตนอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นถึงขีดความสามารถในฐานะที่ทางบริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอ บการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จึงขอเข้าศึกษาดูงานโดยองค์รวม นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้การต้อนรับนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 12 พร้อมคณะจากกระทรวงพลังงาน จำนวน 40 คน ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการดำเนินงานของท่าเรือประจวบ ทั้งนี้ ได้บรรยายสรุปเรื่อง “การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ และแนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ” โดยมีหัวหน้าแผนก พนักงานให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมธราดล พร้อมพาดูขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในเขตท่าเทียบเรือประจวบ ท่าเรือประจวบ รับคณะนักบริหารระดับสูงกระทรวงพลังงานดูงาน **************************************** กระทรวงพลังงานจัดอบรมโครงการพัฒนานักบริหารด้านพลังงาน รุ่นที่ 12 เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาสมรรถนะหรือขีดความสาม ารถและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของตนอย่างต่อเนื่อง และได้เล็งเห็นถึงขีดความสามารถในฐานะที่ทางบริษัทฯได้รับรางวัลสถานประกอ บการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จึงขอเข้าศึกษาดูงานโดยองค์รวม นายชนยุธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ บริษัท [...]

สหวิริยาโลจิสติกส์ ย้ำคุณภาพ รับมาตรฐาน ISO9001:2015

สหวิริยาโลจิสติกส์ ย้ำคุณภาพ รับมาตรฐาน ISO9001:2015 นายสุรเดช มุขยางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 จากผู้แทนสถาบัน British Standards Institution (BSI) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงระบบบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานสากล ณ อาคารประภาวิทย์ ถนนสืลม เมื่อวันก่อน

ดับบลิวเอชเอ ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่

เส้นทางสู่ความสำเร็จ: ดับบลิวเอชเอ ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่ พร้อมแผนธุรกิจ 5 ปี บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศแบรนด์ดิ้งใหม่ พร้อมแผนขยายธุรกิจ 5 ปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ยุคใหม่ของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป: เส้นทางสู่ความสำเร็จ” ด้วยงบลงทุน 43,000 ล้านบาท ครอบคลุม 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มโลจิสติกส์ กลุ่มนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มสาธารณูปโภคและพลังงาน และกลุ่มดิจิทัล แพลตฟอร์ม เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์และโซลูชั่นนิคมอุตสาหกรรมแบบครบวงจรในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน บรรยายภาพ: ผู้บริหารจาก 4 กลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอกรุ๊ป ผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนทั้งในประเทศไทยและระดับภูมิภาค นำโดยนางสาวจรีพร จารุกรสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มร. เดวิด นาร์โดน (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและการลงทุนต่างประเทศ [...]

ที ไอ พี เอส ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์

ที ไอ พี เอส ได้รับรางวัล สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 ระดับประเทศ บริษัท ที ไอ พี เอส จำกัด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าบีสี่ โดยคุณธีรพล ชินโน ผู้จัดการทั่วไป -ลานจัดเก็บตู้สินค้าและคลังสินค้า รับมอบรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 ระดับประเทศ เป็นครั้งที่สอง จาก นางสาว พรรณี ศรียุทธศักดิ์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักแรงงานสัมพันธ์ รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2559 ที่ทางบริษัทฯ ไดรับมานี้เป็นรางวัลประเภทสถานประกอบการขนาดกลาง ที่ไม่มีสหภาพแรงงาน ซึ่งในปีนี้มีบริษัทที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 63 แห่ง ที ไอ พี เอส มีความภาคภูมิใจ และรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะส่งมอบรางวัลที่น่าภาคภูมิใจนี้ให้กับลูกค้าผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับ TIFFA

พิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บมจ. ธนาคารกรุงไทย กับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) ณ ห้องประชุมนานาเหนือ ชั้น 9 ห้อง 1091 ธนาคารกรุงไทย สนง. ใหญ่

วันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ให้เกียรติมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรและหน่วยงานดีเด่น พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมเจ้าท่า ครบรอบ 157 ปี พร้อมด้วยนายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ บริษัท สมาคม ห้างร้าน และสื่อมวลชน เข้าร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ กรมเจ้าท่า

สแกนเนียและถิรไทย อี แอนด์ เอส ร่วมกันส่งมอบรถสแกนเนียติดตั้งเครนยก

สแกนเนียและถิรไทย อี แอนด์ เอส ร่วมกันส่งมอบรถสแกนเนียติดตั้งเครนยก และหัวเจาะ สำหรับงานติดตั้งเสาไฟฟ้า ชุดแรกจำนวน 8 คัน แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายสุรัช พร้อมรุ่งเรือง ผู้จัดการฝ่ายขายรถบรรทุก และ นางสาวทัศนันท์ ปิยะอักษรศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารและการตลาด บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด พร้อมด้วย   นายชุมพร คูร์พิพัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ นางกรองทอง พรหมบุตร ที่ปรึกษาการตลาด บริษัท ถิรไทย อี แอนด์ เอส จำกัด ร่วมกันส่งมอบรถสแกนเนีย รุ่น P 360 CB4x4HHZ พร้อมติดตั้งเครนยกและหัวเจาะ ชุดแรก จำนวน 8 คัน จากทั้งหมด 16 คัน ให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้ในการขุดเจาะเพื่อติดตั้งเสาไฟฟ้าทั่วประเทศ โดยมี นายพีระ มั่นวาจา ผู้อำนวยการกองควบคุมระบบผลิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นตัวแทนในการรับมอบ เมื่อเร็วๆ นี้

เอมิเรตส์ ประกาศผู้จัดการคนใหม่

เอมิเรตส์ ประกาศผู้จัดการคนใหม่ ประจำประเทศไทยและภูมิภาคอินโดจีน มร. โมฮัมหมัด ซาร์ฮาน ผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน สายการบินเอมิเรตส์ สายการบินเอมิเรตส์ ประกาศแต่งตั้ง มร. โมฮัมหมัด ซาร์ฮาน เป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีนคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป มร. โมฮัมหมัด มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจการบินมากว่า 10 ปี โดยเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ ประจำประเทศเวียดนาม สายการบินเอมิเรตส์ ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทยและอินโดจีน สำหรับการเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการในครั้งนี้ มร. โมฮัมหมัด จะทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลงานบริการเชิงพาณิชย์ และการปฏิบัติการในประเทศไทยและอินโดจีน เมื่อเร็วๆ นี้ เอมิเรตส์ได้ประกาศเพิ่มเที่ยวบินบริการเที่ยวที่เจ็ดต่อวันบินตรงระหว่างดูไบ – กรุงเทพฯ และยังมีอีกสองเที่ยวบินต่อวันระหว่างดูไบ – ภูเก็ต ซึ่งการเพิ่มเที่ยวบินครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญในเครือข่ายของสายการบินเอมิเรตส์

เหมราชฯ ร่วมสนับสนุนงานพัฒนาไตรกีฬาประจำปี 2559

เหมราชฯ ร่วมสนับสนุนงานพัฒนาไตรกีฬาประจำปี 2559 บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนการจัดงานพัฒนาไตรกีฬาครั้งที่ 2 ณ สนามพัฒนา กอล์ฟ คลับ แอนด์ รีสอร์ท ในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ด การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้เน้นให้เห็นถึงนโยบายของบริษัทฯ ที่จะส่งเสริมกิจกรรมกีฬากลางแจ้ง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง