Archive for the ‘PR News’ Category

รวมพลังผู้แทนจำหน่ายปั้ม ปตท.ทั่วประเทศ ก่อตั้งสมาคมฯ PTT Dealer

รวมพลังผู้แทนจำหน่ายปั้ม ปตท.ทั่วประเทศ ก่อตั้งสมาคมฯ PTT Dealer ประกาศชัด ปตท.เป็นของของพวกเราทุกคน สมาคมต้องเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559  (กรุงเทพฯ) นายวิทยา หวังจิตรารักษ์ อดีตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ “สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย (PTT DEALER)” ครั้งที่ 1 โดยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศก่อตั้งสมาคม และเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ แทนท่านเดิมที่หมดวาระ ณ ห้องบุณยะจินดา 3 สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ด้านนายประดิษฐ์ นุรักษ์ อดีตนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย กล่าวรายงานว่า เดิมทีมีการรวมกลุ่มกันของผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งเมื่อประมาณปี 2551 จัดตั้งขึ้นเป็น “ชมรมผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมัน ปตท.” โดยมี คุณพัฒนา ตั้งกิติกุล ในฐานะประธานชมรม มีสมาชิกตอนนั้นประมาณ 350 ราย ต่อมาด้วยการพัฒนาของเศรษฐกิจ ปริมาณผู้แทนจำหน่ายมากขึ้น ประกอบการปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการทำงาน ดังนั้นจึงได้ริเริ่มก่อตั้งสมาคมฯ โดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 โดยมี ผมนายประดิษฐ์ นุรักษ์ รับหน้าที่เป็นนายกสมาคมฯ การจัดตั้งเป็นสมาคมก็เพื่อให้มีบทบาทที่ชัดเจนต่อส่วนรวม ส่งเสริมและช่วยเหลือสมาชิกในการร่วมแก้ไขอุปสรรคต่างๆ รวมถึงการเจรจาตกลงกับหน่วยงานภาครัฐฯและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับสมาคมฯ อีกทั้งจะส่งเสริมคุณภาพของสินค้าของราโดยให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกได้ พัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน มุ่งเน้น [...]

กทท. ร่วมส่งมอบฝายต้นน้ำ ณ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์

กทท. ร่วมส่งมอบฝายต้นน้ำ ณ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ————————————————————– เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2559 หม่อมหลวง พรพรหม เทวกุล รอง อทร.(บง) ประธานในพิธีมอบฝายต้นน้ำตามโครงการสร้างฝายต้นน้ำตามแนวทางประชารัฐอำเภอลับแลและ กทท. “น้ำใจหลั่งริน      สู่แผ่นดินลับแล ส่งมอบฝายถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พ่อหลวง” โดยมี เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รอง อทร (บธ) นายอดิสรณ์ อโนทัยสินทวี นบ 16 ปจอ. ผู้บริหาร และพนักงาน กทท. พร้อมด้วย นาย สุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ [...]

วสท.แถลงเปิดตัวจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 59

วสท.แถลงเปิดตัวจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 59 ในธีมวิศวกรรมกับความปลอดภัยสาธารณะ ยุคไทยแลนด์ 4.0” ในย่างก้าวที่การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ  นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) เปิดตัวเตรียมจัดงาน วิศวกรรมแห่งชาติ 59 ( National Engineering 2016) ซึ่งเป็นนิทรรศการและสัมมนาใหญ่แห่งปีภายใต้ธีม “วิศวกรรมกับความปลอดภัยสาธารณะ” ในวันที่ 25-26 พ.ย. 2559 ณ โซนเอและห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในภาพจากซ้ายไปขวา 1.    รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ เลขาธิการ 2.    นางสาวบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย 3.    ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายก วสท. 4. คุณหลินฟ้า คูร์พิพัฒน์ ที่ปรึกษาวิชาการ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) 5.    คุณวิรัตน์ เลาหนิวัตวร กรรมการผู้จัดการ [...]

ยูดี ทรัคส์ ส่งมอบรถหัวลาก 40 คัน ให้กลุ่ม ส.เขมราฐ ทรานสปอร์ต

ยูดี ทรัคส์ ส่งมอบรถหัวลาก 40 คัน ให้กลุ่ม ส.เขมราฐ ทรานสปอร์ต ยืนยันใช้บริการ Ultimate Package แล้วประหยัดไม่ต่ำกว่า 5% สั่งซื้อยูดี เควสเตอร์ 40 คัน จับงานขนส่งสินค้าการเกษตรและวัสดุก่อสร้าง กลุ่มบริษัท ส. เขมราฐ ทรานสปอร์ต ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านขนส่งทั่วประเทศที่มีฐานให้บริการในจังหวัดอุบลราชธานี สั่งซื้อรถยูดี ทรัคส์ 40 คันเพื่อรองรับแผนขยายงานด้านการขนส่งสินค้าการเกษตรข้ามพรมแดนไทย-ลาวและไทย-กัมพูชา โดยทำการส่งมอบเบื้องต้นไปแล้วจำนวน 10 คันและล่าสุดได้ทำการส่งมอบเพิ่มเติมอีก 30 คัน นายณัฎฐชัย โควสุรัตน์ ที่ปรึกษากลุ่มบริษัท ส. เขมราฐ ทานสปอร์ต เปิดเผยภายหลังการรับมอบรถยูดี ทรัคส์ รุ่น  เควสเตอร์ จำนวน 40 คันว่าเป็นส่วนหนึ่งของแผนการขยายงานของกลุ่มฯ ที่จะรุกธุรกิจขนส่งผลิตผลทางการเกษตรข้ามแดนระหว่างด่านพรมแดนประเทศไทยกับประเทศลาวและกัมพูชา ซึ่งธุรกิจดังกล่าวอยู่ในช่วงการเติบโตอย่างมาก โดยเป็นผลจากการเข้าร่วมประชาคมประชาชาติเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC กลุ่มบริษัท ส.เขมราฐ ทรานสปอร์ต ก่อตั้งใน พ.ศ. 2542 เพื่อให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ทุกชนิดทั่วประเทศ โดยมีความชำนาญด้านการขนส่งในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเช่นผลิตผลทางการเกษตร วัสดุก่อสร้างและวัตถุอันตราย เป็นต้น โดยยึดนโยบายการให้บริการขนส่งด้วยความปลอดภัย ตรงเวลา เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ปัจจุบันมีรถบรรทุกให้บริการในทุกรูปแบบถึง 300 คัน “สาเหตุที่เราตัดสินใจสั่งซื้อรถยูดี เควสเตอร์ ถึง 40 คันในครั้งนี้เพราะเรายอมรับคุณภาพเครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงม้าสูง แรงบิด (Torque) สูงและรอบเครื่องที่ต่ำ ทำให้อัตราเร่งดีและประหยัดน้ำมัน แต่ที่สำคัญคือบริการหลังการขายที่ทางยูดี ทรัคส์ [...]

ปตท. เปิดตัว PTT Performa Euro Syn น้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมี่ยม

ปตท. เปิดตัว PTT Performa Euro Syn น้ำมันหล่อลื่นเกรดพรีเมี่ยม รองรับมาตรฐานรถยุโรปและยูโร 5 ใหม่ล่าสุดกับนวัตกรรมหล่อลื่นที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของ ปตท. พร้อมปกป้องเครื่องยนต์อย่างดีเยี่ยม ตอบสนองอัตราเร่ง อีกทั้งยังประหยัดเชื้อเพลิงและยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายสูงสุดถึง 20,000 กิโลเมตร จำหน่ายแล้วทั่วประเทศ นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย และ นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่น ปตท. รุ่นใหม่ล่าสุด “PTT Performa Euro Syn SAE 5W-30” สูตรสังเคราะห์แท้ 100% เกรด พรีเมี่ยมสำหรับรถยนต์นั่งยุโรปทั้งเครื่องยนต์เบนซินแบบ Turbo GDI และดีเซลคอมมอนเรลที่ติดตั้งอุปกรณ์บำบัดไอเสียแบบ DPF โดยพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยีเฉพาะของ ปตท.“HFS Technology” และ “Di-Syn Protect”  ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้มากกว่าน้ำมันเครื่องทั่วไป และยังสามารถรองรับกับเครื่องยนต์มาตรฐานยูโร 5 อีกด้วย นายสรัญ เปิดเผยว่า ปตท. มีความมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นสูตรต่างๆ ให้ทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อให้ผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลกได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นที่มีคุณภาพสูงและได้มาตรฐานสากลในราคาที่เหมาะสมและทุกคนสัมผัสได้  ซึ่ง PTT Performa Euro Syn SAE 5W-30 ที่เปิดตัวในวันนี้ นับเป็นผลิตภัณฑ์หล่อลื่นตัวล่าสุดของ ปตท. ที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยปกป้องเครื่องยนต์ได้อย่างดีเยี่ยม และช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองการเร่งควบคู่ไปกับการประหยัดเชื้อเพลิง อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานเป็นพิเศษได้ถึง 20,000 กิโลเมตร [...]

ไดวะ เฮาส์ อินดัสทรี จับมือ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตั้งบริษัทร่วมทุน

ไดวะ เฮาส์ อินดัสทรี จับมือ ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น ตั้งบริษัทร่วมทุน ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ ในไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 บริษัทไดวะ เฮาส์ อินดัสทรี จำกัด ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดับบลิวเอชเอ ผู้นำด้านการพัฒนาศูนย์โลจิสติกส์และโรงงานแบบ Built-to-Suit ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ประเทศไทย โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จะจัดตั้งขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ตามข้อตกลงดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จะเข้ามามีส่วนในการวางแผนโครงการที่แหลมฉบังและบางนา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาร่วมกับดับบลิวเอชเอ รวมทั้งจะดำเนินการพัฒนา ปฏิบัติการ บริหารจัดการ และให้เช่าศูนย์โลจิสติกส์ นอกจากนี้ เราจะรวมทรัพยากรด้านการบริหารจัดการในเครือบริษัทเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้นคว้า [...]

Maxion Wheels ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัล Ford World Excellence Award

Maxion Wheels ตอกย้ำความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัล Ford World Excellence Award Maxion Wheels ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเยี่ยมเหนือความคาดหมายของลูกค้า Maxion Wheels บริษัทในเครือ Iochpe-Maxion S.A. คว้ารางวัลอันทรงเกียรติจากบริษัท Ford Motor Company ในพิธีประกาศรางวัล Ford World Excellence Award ประจำปีครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ในฐานะบริษัทที่ผลิตสินค้าคุณภาพเยี่ยมระดับโลก “รางวัล Ford World Excellence Award เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบรรดาซัพพลายเออร์ ทั้งในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และการทำงานเป็นทีม” ไท่-ถัง รองประธานฝ่ายจัดซื้อทั่วโลกของ Ford Motor Company กล่าว “Maxion Wheels มีส่วนช่วยให้เราบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ Maxion Wheels มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม One Ford” [...]

WICE ทุ่มงบ 424.97 ล้านปิดดีลเทครายใหญ่โลจิสติกส์สิงคโปร์

WICE ทุ่มงบ 424.97 ล้านบาทปิดดีลเทครายใหญ่โลจิสติกส์สิงคโปร์ “Sun Express Logistics” เตรียมรับงานขนส่งทางอากาศเพิ่มดันรายได้รวมปีนี้แตะ 1.1-1.2 พันล้านบาท เติบโต 70% พร้อมต่อยอดธุรกิจขยายฐานลูกค้าต่างประเทศและกลุ่มประเทศ AEC สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานบริการ เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจรองรับการแข่งขันระดับนานาชาติ ขยายเครือข่ายงานโลจิสติกส์ ดันผลงานทั้งปีนี้โตแรงกระโดดแตะ 1,200 ล้านบาท นางอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE               ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามเซ็นสัญญาร่วมมือทางธุรกิจกับ     Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ผู้ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เน้นให้บริการทางอากาศในกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ระดับโลก ถือเป็นบริษัทรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้ผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  ให้ดำเนินการเข้าซื้อกิจการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทจะเข้าซื้อหุ้นจำนวน 700,000 หุ้น  พาร์หุ้นละ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ คิดเป็น 100% [...]

ทุนเรียนฟรี “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ TIFFA”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ‪#‎ทุนเรียนฟรี‬ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ” สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA) โทร 02-018-2800 ต่อ 8907-8908

ค่ายรถบรรทุกผุดช่องทางการตลาดใหม่ ล่าสุด สแกนเนียรุกตลาดรถบรรทุกมือสอง

ค่ายรถบรรทุกผุดช่องทางการตลาดใหม่ ล่าสุด สแกนเนียรุกตลาดรถบรรทุกมือสอง ตลาดรถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ปรับตัวรับภาวะเศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ ด้านค่ายรถใหญ่จากยุโรป สแกนเนีย ผุดช่องทางการตลาดใหม่ จับตลาดรถบรรทุกมือสอง เป็นศูนย์รวมในการแลกเปลี่ยนรถบรรทุกสแกนเนีย ให้กับลูกค้าที่ต้องการแลกเปลี่ยนรถสแกนเนียคันเก่ากับรถใหม่ป้ายแดง และช่วยให้ลูกค้าใหม่เป็นเจ้าของรถสแกนเนียมือสองคุณภาพสูงได้ง่ายขึ้น นายยุทธนา มหาวงษ์ ผู้จัดการฝ่ายขายรถบรรทุกมือสอง บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด เปิดเผยถึงการเข้ามาทำตลาดรถบรรทุกมือสองว่า การทำตลาดรถมือสองนับเป็นหนึ่งในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งสแกนเนียได้พยายามที่จะเข้าถึงในทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และงานบริการเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะของธุรกิจและการใช้งานของลูกค้า ภายใต้แนวคิด Scania Total Solutions โดยการเข้ามาในตลาดรถบรรทุกมือสองถือได้ว่าเป็นตลาดกลุ่มใหม่สำหรับประเทศไทย แต่สำหรับประเทศแถบยุโรป สแกนเนียมีการดำเนินการในตลาดนี้มานานแล้ว โดยจะแยกกลุ่มธุรกิจรถบรรทุกสแกนเนียมือสอง (Scania Used Truck) ออกมาอย่างชัดเจน การเปิดตลาดรถบรรทุกมือสองในประเทศไทยครั้งนี้ เกิดขึ้นจากการที่บริษัทแม่ที่สวีเดนมองเห็นถึงศักยภาพของตลาดรถบรรทุกในประเทศไทยที่ความแข็งแกร่งและมียังมีแนวโน้มในการขยายตัวที่ดี สำหรับแนวทางการทำตลาดรถบรรทุกมือสองในประเทศไทยนั้น จะมีความแตกต่างจากประเทศในแถบยุโรป เพราะกฎหมายในยุโรปมีการกำหนดการใช้งานของรถบรรทุกกันไม่เกิน 5-6 ปี ก็จะต้องเปลี่ยนรถ แต่สำหรับประเทศไทยการใช้งานรถแต่ละคันจะใช้กันเป็นระยะเวลานานกว่า 10 ปี ซึ่งทาง สแกนเนีย ต้องนำมาคำนวนหาความเหมาะสมของราคาต่อสภาพรถที่แท้จริงก่อนที่จะนำเสนอแก่ลูกค้า โดยหลังจากศึกษาตลาดรถบรรทุกมือสอง และเริ่มทำตลาดScania Used Truck มาตั้งแต่ปลายปี 2015 ผลตอบรับนับว่าค่อนข้างดี มีลูกค้าเข้ามาสอบถามที่ศูนย์บริการของสแกนเนียที่ตั้งอยู่ทั่วประเทศจำนวนมาก สำหรับกลุ่มเป้าหมาย นั้นเราจะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าของสแกนเนียเป็นหลัก ซึ่งปกติแล้วลูกค้ากลุ่มนี้จะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถสแกนเนียมือสองกันเองอยู่แล้ว แต่พอเราเปิดทำตลาดรถบรรทุกสแกนเนียมือสองขึ้นมา ทำให้ทั้งกลุ่มลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่มีความสะดวกเข้ามาใช้บริการนี้มากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อลูกค้าเก่าที่ต้องการเปลี่ยนรถใหม่ก็สามารถนำรถบรรทุกที่ใช้งานอยู่เข้ามาทำการแลกเปลี่ยน [...]