Archive for the ‘Cover Story’ Category

World United Logistics: World Best Logistics Specialist

Cover Story LMA31 World United Logistics: World Best Logistics Specialist รุกธุรกิจ Air Freight มุ่งสู่ผู้ให้บริการชั้นนำของไทย Written by  ปาหนัน พัดทะยา World United Logistics ก้าวสู่ 17 ปี แห่งความมั่นคงและยั่งยืน ย้ำจุดยืนเป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร “International Logistics Specialist” ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากล ชูทีมเวิร์คที่แข็งแกร่ง-ให้บริการแบบมืออาชีพ พร้อมสยายปีกชูจุดแข็งบริการด้าน Air Freight มุ่งสู่ผู้ให้บริการขนส่งทางอากาศชั้นนำของไทย World United Logistics (Thailand) Co., Ltd. ตอกย้ำภาพ “International Logistics Specialist“ เป็นผู้เชี่ยวชาญการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจรอย่างแท้จริง จากก้าวแรกนับจากวันที่ก่อตั้งบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2542 สิ่งที่ World United Logistics มุ่งมั่นมาตลอดคือการพัฒนาคุณภาพบริการ [...]

PAT improve the leadership capacity

PAT improve the leadership capacity ปั้นไทยเป็นฮับโลจิสติกส์อาเซียน ยกระดับการบริการทัดเทียมสากล การท่าเรือฯ มุ่งสู่ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการให้ครบวงจร พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริการทัดเทียมสากล เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยแข่งขันได้ในตลาดโลก จากวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท) ที่มุ่งสู่ “ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน” ภายในปี 2562 ดังนั้น กทท. จึงมีนโยบายและโครงการในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของท่าเรือทั้งทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยี ด้านการให้บริการ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการอำนวยความสะดวกและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเพิ่มบทบาทการขนส่งทางน้ำและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบของประเทศผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของ AEC และช่วยเพิ่มขีดความสามารถของไทยในตลาดโลก ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการท่าเรือให้เป็นองค์กรชั้นนำของประเทศ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2559 จึงเน้นไปที่เรื่องของการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการ เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องและเป็นโครงการขนาดใหญ่ ได้แก่ การพัฒนาท่าเรือชายฝั่งบริเวณอ่าวไทย การพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อสนับสนุนกิจการท่าเรือกรุงเทพและท่าเรือแหลมฉบัง เรือเอก สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ให้มุมมองในการบริหารงาน “ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาณาบริเวณติดชายฝั่งทะเลทั้งด้านตะวันออกและตะวันตก มีความเหมาะสมทั้งทำเล ที่ตั้ง ลักษณะภูมิศาสตร์ และทรัพยากรต่างๆ สามารถพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า ในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งไปยังภูมิภาคอื่นๆ [...]

NCL ผู้นำ Logistics solution provider เบอร์ 1 ของไทย

Cover Story FMA29 NCL, The leader of Logistics solution provider NCL ผู้นำ Logistics solution provider เบอร์ 1 ของไทย สยายปีกบริการ-เสริมความแกร่งตอบโจทย์ลูกค้า NCL ย้ำภาพ Logistics solution provider ผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งบริการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศ เชี่ยวชาญทุกเส้นทางการค้าหลักของโลก รวมทั้งมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เร่งสยายปีกบริการ-เสริมความแกร่งตอบโจทย์ลูกค้า นำบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมระดมทุนต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร การพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่องและการปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้น นับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง ทำให้ ปัจจุบันโลจิสติกส์ได้รับความสนใจในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไร สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและการขยายการเติบโตทางธุรกิจ และหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่น่าจับตามองในขณะนี้ บมจ. เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) ผู้ให้บริการจัดการระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งบริการขนส่งภายในประเทศและการขนส่งระหว่างประเทศ ที่ผ่านมาได้พัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า-ประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา จากประสบการณ์กว่า 21 ปี ในวงการโลจิสติกส์ เป็นเครื่องการันตีคุณภาพการบริการได้เป็นอย่างดี ผนวกกับความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้ [...]

กทท.มุ่งสู่ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำ-โลจิสติกส์

Cover Story PAT Expands business Capacities กทท.มุ่งสู่ศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำ-โลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน ปาหนัน พัดทะยา การท่าเรือพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ พร้อมมุ่งสู่การเป็นศูนย์การขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ หวังเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน เน้นประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือ ความทันสมัย ความยืดหยุ่น และความคล่องตัวสูง สู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพระดับแนวหน้า เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล จากวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่จะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางน้ำและโลจิสติกส์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยสู่อาเซียน โดยมีนโยบายอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาให้การท่าเรือฯ เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง มีการขยายบริการท่าเรือและสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป้าหมายที่สำคัญคือการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและยกระดับการให้บริการให้ทัดเทียมสากล การท่าเรือฯ มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาการให้บริการระดับท่าเรือมาตรฐานโลก เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือ มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีศักยภาพระดับแนวหน้าสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล พร้อมทั้งพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ให้สามารถรองรับการขยายธุรกิจการขนส่งทางน้ำภายในประเทศและระหว่างประเทศ เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือฯ สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ได้ให้มุมมองในการบริหารงาน “ภารกิจหลักที่สำคัญ ที่จะเร่งดำเนินการพัฒนาภายในปี 2562 นี้ ทาง กทท. จะเร่งขยายบริการท่าเรือและสร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องและเป็นโครงการขนาดใหญ่ พัฒนาและบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สุงสุด และสุดท้ายคือการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและยกระดับการให้บริการให้ทัดเทียมสากล” รองผู้อำนวยการการท่าเรือฯ [...]

WICE Logistics PCL. To be A Leader of International Logistics Services & Solutions Provider

WICE Logistics PCL. To be A Leader of International Logistics Service & Solution Provider WICE ย้ำภาพผู้ให้บริการโลจิสติกส์มือหนึ่ง WICE Logistics นับเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอด มีความครบเครื่องเรื่องโลจิสติกส์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าผู้ใช้บริการ… จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในวงการโลจิสติกส์ เป็นเครื่องการันตีคุณภาพการบริการได้เป็นอย่างดี ผนวกกับความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้ WICE Logistics ก้าวสู่ผู้ให้บริการอันดับแถวหน้าของเมืองไทย   คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานจนทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ว่า “WICE ทำธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรม จริงใจต่อลูกค้า คู่ค้า และทุกฝ่าย วางอนาคตให้ WICE อยู่ได้เป็นร้อยปี และยังสามารถเติบโตต่อไปได้อีก จึงเปลี่ยนระบบการบริหารมาเป็นการบริหารงานแบบผู้บริหารมืออาชีพ และยังเชิญชวนพนักงานเข้ามามีส่วนในการสร้าง [...]

TIT 2015 มหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน

Cover Story FMA26 Thailand International TRUCK SHOW 2015 (TIT 2015) มหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน\ นิชิโอะ เร้นท์ ออล ร่วมกับสหพันธ์รถบรรทุกฯ จัดงานใหญ่งานแสดงรถบรรทุกเพื่อการขนส่งรูปแบบใหม่ รองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทย Thailand International TRUCK SHOW 2015 (TIT 2015) มหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2558 ณ อาคาร 7-8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภาย ใต้แนวคิด “Buyers Meet Sellers, TRUCK Day!” นิชิโอะ เร้นท์ ออล ขานรับกระแสโลจิสติกส์และขนส่งร้อนแรง จับมือองค์กรชั้นนำของไทย จัดงานใหญ่ครั้งแรกของประเทศไทย Thailand International TRUCK SHOW 2015 หรือ [...]

Handle Inter Group ก้าวสู่ปีที่ 12 พร้อมรับ AEC

Cover Story Handle Inter Group steps into its 12 years of business and is ready for AEC with the strategy of “I go U go V grow” Handle Inter Group ก้าวสู่ปีที่ 12 พร้อมรับ AEC ยึดหลักบริหารแบบ I go U go V grow ก้าวสู่ปีที่ 12 Handle Inter Group เตรียมพร้อมรับมือเปิดเสรีการค้าและบริการ AEC ย้ำจุดยืนเป็นผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่มีคุณภาพระดับแถวหน้าของเมืองไทย ด้วยมาตรฐานการบริการระดับสากล ชูทีมงานที่แข็งแกร่ง-ให้บริการแบบมืออาชีพ พร้อมยึดหลักบริหารแบบ “I go U [...]

World United Logistics (Thailand) Co., Ltd., Number One International Logistics Specialist

World United Logistics (Thailand) Co., Ltd., Number One International Logistics Specialist 14 ปี แห่งความสำเร็จ ก้าวสู่ปีที่ 15 แห่งความมั่นคง ย้ำภาพผู้ชำนาญการโลจิสติกส์แถวหน้าของไทย World United Logistics (Thailand) Co., Ltd. ก้าวสู่ปี ที่ 15 ปีแห่งความมั่นคง ด้วยจุดยืนของการเป็น International Logistics Specialist หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศที่ให้บริการครบวงจรครอบคลุมทั่วโลกตามความต้องการของลูกค้า แถวหน้าของเมืองไทย เพิ่มกลยุทธ์เน้นการบริการขนส่งสินค้าทางอากาศ โดยเฉพาะการนำเข้าและบริการคลังสินค้าให้ครอบคลุมฐานลูกค้าหลักของบริษัทฯ รวมถึงลูกค้าของตัวแทนคู่ค้าในต่างประเทศด้วย การพัฒนาคุณภาพบริการและการปรับกลยุทธ์รับมือการแข่งขันทางการค้าที่เข้มข้น นับเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ธุรกิจประสบความสำเร็จสามารถยืนหยัดในเวทีการค้าได้อย่างมั่นคง และหนึ่งในผู้ให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งที่น่าจับตามองในขณะนี้ บริษัท World United Logistics (Thailand) Co., Ltd. บริษัทผู้เชี่ยวชาญการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจรของไทย ที่เร่งปรับกลยุทธ์ครั้งใหญ่ หวังเสริมจุดแกร่งใน
การดำเนินธุรกิจ ด้วยจุดยืน คือการเป็น
International Logistics Specialist [...]

“สแกนเนีย” ปรับกลยุทธ์เน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร

Cover Story Cover Story Scania Total Solutions – Optimised for your best profitability “สแกนเนีย” ปรับกลยุทธ์เน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการ-เพื่อเพิ่มผลกำไรสูงสุดทางธุรกิจของลูกค้า ปาหนัน พัดทะยา สแกนเนียเดินหน้าพัฒนาธุรกิจ ปรับกลยุทธ์ให้บริการแบบครบวงจร เร่งปูพรมเปิดศูนย์บริการบนพื้นที่ยุทธศาสตร์ทั่วประเทศ หวังเป็นฐานการขยายตลาดและให้บริการลูกค้ารับเปิด AEC ตอกย้ำสโลแกน “สแกนเนียคือคำตอบเพื่อผลกำไรทางธุรกิจที่มากยิ่งขึ้น” สแกนเนีย ตอกย้ำความเป็นผู้นำในตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่อีกครั้ง ด้วยการรุกพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเข้มข้น ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยีการผลิตและการประกอบ ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนามาเป็นอย่างดี เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ สามารถตอบโจทย์เรื่องการลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้อย่างแท้จริง พร้อมแตกไลน์ขยายธุรกิจให้บริการทางการเงินและประกันภัยรถสแกนเนีย นอกจากนี้ ยังเร่งปรับกลยุทธ์ให้บริการมาตรฐานระดับสากลแบบครบวงจร เดินหน้าขยายศูนย์บริการให้ครอบคลุมพื้นที่หัวเมืองหลักทั่วประเทศ ในเรื่องนี้หัวเรือใหญ่ผู้นำพาธุรกิจไปสู่ความสำเร็จ คุณภูริวัทน์ รักอินทร์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท สแกนเนีย สยาม จำกัด ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานว่า ขณะนี้ สแกนเนีย สยาม เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์รถบรรทุกขนาดใหญ่อย่างเข้มข้น พร้อมเร่งปรับกลยุทธ์หลักที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน คือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ Scania ที่มีบริการที่ครอบคลุมและครบวงจร ซึ่งหัวใจสำคัญที่ สแกนเนีย [...]

ทลฉ. รุกกลยุทธ์สร้างความมั่นใจ-ส่งเสริมนักลงทุน

“Laem Chabang Port” A World Class Port รุกกลยุทธ์สร้างความมั่นใจ-ส่งเสริมนักลงทุน พัฒนาขีดความสามารถ-เสริมทัพผู้ประกอบการ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาตรฐานโลก ปรับบทบาทเน้นกลยุทธ์หลักส่งเสริมขีดความสามารถ-สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน พร้อมเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานปูทางเชื่อมต่อขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หวังลดต้นทุนโลจิสติกส์-ขนส่งของประเทศ การแข่งขันในเวทีการค้ามีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ผู้ที่จะอยู่รอดและยืดหยัดในเวทีการค้าได้ คือผู้ที่พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง ท่าเรือแหลมฉบังในฐานะที่เป็นประตูการค้าและเป็นด่านหน้าการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ นับว่ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ท่าเรือแหลมฉบังจึงต้องเร่งพัฒนาตนเองให้มีขีดความสามารถพร้อมรองรับ-เสริมทัพให้ผู้ประกอบการและลูกค้าผู้ใช้บริการมีขีดความสามารถทางการแข่งขัน พร้อมทั้งมีต้นทุนโลจิสติกส์ที่ลดลง เพื่อสามารถสู้คู่แข่งจากต่างประเทศได้ ท่าเรือแหลมฉบัง ฉายภาพชัดเจนในการเป็นท่าเรือที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันและเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ซึ่งที่ผ่านมาท่าเรือแหลมฉบังได้รุกพัฒนาคุณภาพบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน สำหรับก้าวต่อไปของท่าเรือแหลมฉบังเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดเสรีอาเซียนนั้น ร.อ.สุทธินันท์ หัตถวงษ์ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้ปรับแนวคิดใหม่ จากเดิมที่มุ่งเป็นประตูการค้าและศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยปรับบทบาทมุ่งเน้นเรื่องการสร้างความเชื่อมั่น-สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในประเทศ พร้อมจับมือเป็นพันธมิตรกับท่าเรือในประเทศอาเซียน เพื่อให้ผู้ประกอบการในกลุ่มอาเซียนมีศักยภาพสามารถแข่งขันกับคู่ค้าจากประเทศอื่นทั่วโลกได้ เสริมความเชื่อมั่น-สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน ในการจับมือเป็นพันธมิตรกับท่าเรืออาเซียนนั้น ท่าเรือแหลมฉบังจะไม่มองประเทศในกลุ่มเพื่อนบ้านเป็นคู่แข่ง แต่จะมองว่าท่าเรือในกลุ่ม AEC เป็นพันธมิตร โดยวางจุดยืนเป็นท่าเรือที่คอยสนับสนุนท่าเรือประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งด้านการให้ความรู้ การฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างท่าเรือในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งช่วยเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการอีกด้วย “ไม่ว่าสินค้าจะไปลงที่ไหนก็ตาม เราจะไม่ฉกฉวยมาลงที่ประเทศไทย แต่เป้าหมายที่แท้จริงคือต้องการให้สินค้าที่ส่งไปประเทศปลายทางได้รับบริการที่ดี มีต้นทุนโลจิสติกส์ที่ต่ำลง ภายใต้คุณภาพ และบริการที่ได้มาตรฐาน [...]