Archive for the ‘Uncategorized’ Category

ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย รับคำสั่งซื้อ ยูดี เควสเตอร์ ล็อตใหญ่จำนวน 50 คัน

ยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย รับคำสั่งซื้อ ยูดี เควสเตอร์ ล็อตใหญ่จำนวน 50 คันจากทิปโก้ แอสฟัลท์ บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการยางมะตอยครบวงจรรายใหญ่ในทวีปเอเชีย เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้สั่งซื้อรถบรรทุกยูดี เควสเตอร์ ล็อตใหญ่ จำนวน 50 คันจากยูดี ทรัคส์ ประเทศไทย พร้อมด้วยสัญญาบริการหลังการขายในชุด Ultimate เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งคำสั่งซื้อชุดใหญ่นี้เป็นการรองรับการคาดการณ์ของทิปโก้ แอสฟัลท์ ถึงความต้องการของยางมะตอยที่จะเติบโตในอนาคตอันใกล้ โดยเป็นผลมาจากแผนการลงทุนภาครัฐในโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภค โดยเฉพาะโครงการขยายเครือข่ายถนนเพื่อรองรับภาคการขนส่ง ในภาพที่ 1 นายประเนตร เจริญรัตน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปประจำกรุงเทพมหานคร บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยทีมขายและทีมบริการหลังการขาย กำลังส่งมอบรถบรรทุกยูดี เควสเตอร์ ชุดแรกจำนวน 30 คันให้แก่นายยุทธพงศ์ ศักดิ์อมรชัย (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้จัดการโรงงาน สาขาระยอง บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จำกัด (มหาช

ไทคอนโชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 โกยรายได้ 410 ล้านบาท

ไทคอนโชว์ผลงานไตรมาส 1/2559 โกยรายได้ 410 ล้านบาท ไทคอน ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2559 รายได้รวม 410 ล้านบาท กำไรสุทธิ 256 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากกำไรจากการขายหน่วยลงทุนในบริษัทร่วม ชี้แนวโน้มครึ่ง ปีแรกไปได้สวย มั่นใจเดินหน้าขยายโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ตามแผน นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานของไทคอน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 410 ล้านบาท กำไรสุทธิ 256 ล้านบาท โดยมีรายได้หลักมา จากรายได้จากค่าเช่าและค่าบริการ จำนวน 248 ล้านบาท กำไรจากการขายหน่วยลงทุนใน บริษัทร่วม จำนวน 89 ล้านบาท รายได้จากค่าบริหารจัดการ 51 [...]

Subscription Form

เปิดวิสัยทัศน์ ซีอีโอ ปตท. “พลังงานไทย เพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรม ยั่งยืน”

เปิดวิสัยทัศน์ ซีอีโอ ปตท. “พลังงานไทย เพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรม ยั่งยืน” พัฒนาต่อเนื่องจาก “รุ่นสู่รุ่น” สานต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ภารกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ตามพันธกิจที่ก่อตั้ง ปตท. นายเทวินทร์  วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จะใช้ 4 นโยบาย เพียงพอ ทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน เพื่อนำพา ปตท.ให้เป็นองค์กรพลังงานของชาติที่ยั่งยืนของไทย โดยนโยบาย เรื่อง เพียงพอ เน้นจัดหาจากการสำรวจ พัฒนา ผลิต และนำเข้าตอบสนองความต้องการใช้ของประเทศ อาทิ การจัดหาแหล่งพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้าน การจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)  ระยะยาว เป็นต้น ทั่วถึง จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบท่อก๊าซ คลังก๊าซ คลังน้ำมัน สถานีบริการน้ำมัน ทั่วประเทศ อาทิ โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตก โครงการลงทุนก่อสร้างคลังสำรองก๊าซธรรมชาติเหลว (แอลเอ็นจี) [...]

การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราค่า THC ไทย

TNSC’s Talk Terminal Handling Charge structure analysis and rates in Thailand การวิเคราะห์โครงสร้างและอัตราค่า Terminal Handling Charge (THC) ในประเทศไทย จิรารัตน์ รัตนคุปต์ จากการที่ทางสภาผู้ส่งออกได้ยื่นข้อร้องเรียนปัญหาเรื่องการปรับขึ้นค่า Terminal Handling Charge (THC) ของสายเดินเรือ ไปยังกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2557 กรมการค้าภายในจึงได้จัดจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เพื่อทำการศึกษาโครงสร้างและอัตราค่า Terminal Handling Charge (THC) จากผลการศึกษาวิจัยค่า THC ของทาง TDRI ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงสร้างที่เหมาะสมของค่า THC ตามที่ทางสายเดินเรือได้เคยชี้แจงว่ามีองค์ประกอบทั้งสิ้น 4 รายการหลัก ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายการยกขนตู้สินค้าภายในท่าเรือ (Handling Charge at Terminal) ค่าใช้จ่ายในส่วนของ Crane+Stevedorage, Wharfage, [...]

เอสซีจี โลจิสติกส์ ชูระบบการจัดการด้านความปลอดภัย

เอสซีจี โลจิสติกส์ ชูระบบการจัดการด้านความปลอดภัย รวมพลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรฐาน เอสซีจี โลจิสติกส์ ผู้นำการบริการด้านโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าอย่างเต็มรูปแบบทั้งในและต่างประเทศ ชูระบบการจัดการด้านความปลอดภัย มุ่งสนับสนุนความปลอดภัยทางถนนให้เกิดในวงกว้าง สานต่อเจตนารมณ์องค์กรเพื่อถนนปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการขับขี่ไม่ปลอดภัย รวมพลังเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทั่วประเทศกว่า 340 ราย ทั้งคู่ธุรกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมประกาศยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวในงาน “SCG Logistics Safety We Care 2015  ใส่ใจ…ใคร ๆ ก็ทำได้” ว่า เอสซีจีให้ความสำคัญและมุ่งมั่นสนับสนุนการดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับมหภาค สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งองค์กรเพื่อถนนปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสีย เอสซีจีจึงได้เชิญชวนเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งทั่วประเทศกว่า 340 ราย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ร่วมประกาศความมุ่งมั่นในการดำเนินงานให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านการขนส่ง และการขับขี่ โดยยกระดับ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน ที่ทุกภาคส่วนสามารถนำแบบแผนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เอสซีจีได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือของผู้ประกอบการ (Partnership Model) เพื่อก้าวสู่การเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมสีเขียว ควบคู่กับการดำเนินโครงการถนนสร้างสุข (Road Safety Project) [...]

“เครือสหพัฒน์” จับมือ “กลุ่มเซโน” บุกธุรกิจโลจิสติกส์ในไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

“เครือสหพัฒน์” จับมือ “กลุ่มเซโน” บุกธุรกิจโลจิสติกส์ในไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ – นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเครือสหพัฒน์ พร้อมด้วย นายโยชิทาตะ ทากูชิ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซโน โฮลดิ้งส์ จำกัด นายฮิเดมิ มารุตะ (ซ้าย) กรรมการส่วนงานธุรกิจต่างประเทศ บริษัท เซโน โฮลดิ้งส์ จำกัด และ นายวิชัย กุลสมภพ (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวการร่วมทุนระหว่างเครือสหพัฒน์ และเซโน โฮลดิ้งส์ เพื่อให้บริการโลจิสติกส์อย่างเต็มรูปแบบในประเทศไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยเทคโนโลยีการขนส่งชั้นสูงที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจากกลุ่มเซโน ระบบบริการที่น่าเชื่อถือ และพันธมิตรธุรกิจที่จะมาช่วยเติมเต็มการบริการให้ครบถ้วน

เพิ่มประสิทธิภาพการค้าระหว่างประเทศให้นักธุรกิจ-ผู้ประกอบการไทย

ดีเอชแอล ลงนามเอ็มโอยู ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพการค้าระหว่างประเทศให้กับนักธุรกิจและผู้ประกอบการไทย ดีเอชแอล เอ็กซ์เพรส ผู้ให้บริการขนส่งด่วนชั้นนำของโลก ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพช่องการการขนส่งและวิธีการซื้อสินค้าออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศให้กับธุรกิจทุกขนาดของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ ดีเอชแอลจะรับผิดชอบในการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ เช่น สนับสนุนการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบและขั้นตอนการส่งสินค้าทางอากาศแบบเร่งด่วน ข้อมูลที่ผู้ส่งออกควรทราบ รวมทั้งขั้นตอนและกฏระเบียบศุลการกรในประเทศกลุ่มเป้าหมายเช่น ประเทศในกลุ่มอาเซียน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ผ่านทางเว็บไซต์ http://shipping.dhl.co.th/goglobal ให้ส่วนลดร้อยละ 30 แก่สมาชิก Thaitrade.com สำหรับการขนส่งสินค้าทางอากาศแบบเร่งด่วนระหว่างประเทศที่ทำการลงทะเบียนขนส่งสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยเว็บไซต์ www.mydhl.dhl.com และชำระเงินค่าขนส่งผ่านบัตรเครดิต ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้ระบบลงทะเบียนขนส่งสินค้าผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์แก่ผู้ประกอบการบน Thaitrade.com โดยเว็บไซต์ www.mydhl.dhl.com คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “การบันทึกข้อตกลงร่วมกับดีเอชแอลในครั้งนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในการเพิ่มศักยภาพให้กับนักลงทุนชาวไทยและขยายการลงทุนไปสู่ตลาดที่มีศักยภาพของนานาชาติ โดยเฉพาะนักธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอีในการเข้าสู่ตลาดสากล ทั้งนี้ยังช่วยพัฒนาเครื่องมือและวิธีการสำหรับช่องทางการค้าแบบอี-คอมเมิร์สเพื่อความร่วมมือกันในตลาดสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถช่วยสร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้นเมื่อธุรกิจไทยเข้าสู่ตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศที่มีความมั่นคงสูงหรือแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญกับผู้ซื้อทั่วโลก ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่สมบูรณ์แบบ รวดเร็วและเป็นมาตรฐานสากล” จากผลการศึกษาครั้งล่าสุดเกี่ยวกับธุรกิจเอสเอ็มอี ที่จัดทำโดยหน่วยงานที่วิเคราะห์เศรษฐกิจ ของนิตยสารชื่อดังระดับโลก “The Economist” [...]

Asian Logistics and Maritime Conference

Asian Logistics and Maritime Conference P 16-19 Asian Logistics and Maritime Conference Opens Hong Kong’s Role as a Regional Shipping Hub Highlighted เปิดฉากประชุมโลจิสติกส์และการขนส่งทางทะเลแห่งเอเชีย เน้นบทบาทของฮ่องกงในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมิภาค การประชุมด้านโลจิสติกส์และการขนส่งทางทะเลแห่งเอเซีย ครั้งที่ 4 (ALMC) เปิดฉากแล้ววันนี้ที่ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าฮ่องกง มีผู้นำทางธุรกิจกว่า 1600 รายจากกว่า 30 ประเทศทั่วโลกและในภูมิภาคเข้าร่วม   การประชุมซึ่งจัดขึ้นสองวันจะมีผู้ประกอบการกว่า 50 รายมาพูดคุยกันถึงความท้าทายและโอกาสที่เผชิญในด้านโลจิสติกส์และการขนส่งทางทะเล โดยความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง การประชุมALMC ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ที่ย้ำภาพศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และการขนส่งของฮ่องกง ในพิธีเปิดช่วงเช้า ผู้ว่าการฮ่องกง CY Leung กล่าวถึง บทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการชนส่งของฮ่องกงที่มีต่อการพัฒนาโดยรวมของจีน “แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 12 ของจีน [...]

<iframe width=”300″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/bSsxXsXWcI4” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe> <iframe width=”300″ height=”315″ src=”http://www.youtube.com/embed/GsmuCYDxJpo” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>